Common English Errors: SOME & ANY

https://i.ytimg.com/vi/tbFyP5ynNc0/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Common English Errors: SOME & ANY

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Common English Errors: SOME & ANY7:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=tbFyP5ynNc0[/id]

Bình luận