Common English Errors: Someone, Anyone, No one?

https://i.ytimg.com/vi/1wFA57F02Kk/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Common English Errors: Someone, Anyone, No one?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Common English Errors: Someone, Anyone, No one?5:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=1wFA57F02Kk[/id]

Bình luận