Common Mistakes: SHADE or SHADOW?

https://i.ytimg.com/vi/sUg6P1KO6xw/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Common Mistakes: SHADE or SHADOW?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Common Mistakes: SHADE or SHADOW?4:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=sUg6P1KO6xw[/id]

Bình luận