Common Mistakes: SOON, EARLY, QUICK, FAST

https://i.ytimg.com/vi/H_7UZ975NhI/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Common Mistakes: SOON, EARLY, QUICK, FAST

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Common Mistakes: SOON, EARLY, QUICK, FAST3:31[id]http://www.youtube.com/watch?v=H_7UZ975NhI[/id]

Bình luận