Conditionals -- second & third conditionals (English Grammar)

https://i.ytimg.com/vi/CjMbA0Z4xzA/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Conditionals -- second & third conditionals (English Grammar)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conditionals -- second & third conditionals (English Grammar)5:22[id]http://www.youtube.com/watch?v=CjMbA0Z4xzA[/id]

Bình luận