Conditionals - zero & first conditionals (English Grammar)

https://i.ytimg.com/vi/ttUbJjKBncQ/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Conditionals - zero & first conditionals (English Grammar)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conditionals - zero & first conditionals (English Grammar)7:17[id]http://www.youtube.com/watch?v=ttUbJjKBncQ[/id]

Bình luận