Confused Words - ADVICE & ADVISE

https://i.ytimg.com/vi/ZCbAx9pZU7k/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

Confused Words - ADVICE & ADVISE

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Confused Words - ADVICE & ADVISE5:34[id]http://www.youtube.com/watch?v=ZCbAx9pZU7k[/id]

Bình luận