Confused Words - DESERT or DESSERT?

https://i.ytimg.com/vi/_fneKFKbFsQ/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Confused Words - DESERT or DESSERT?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Confused Words - DESERT or DESSERT?5:16[id]http://www.youtube.com/watch?v=_fneKFKbFsQ[/id]

Bình luận