Confused Words - sometime or sometimes?

https://i.ytimg.com/vi/8lXSBH6WULM/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Confused Words - sometime or sometimes?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Confused Words - sometime or sometimes?4:07[id]http://www.youtube.com/watch?v=8lXSBH6WULM[/id]

Bình luận