Conversation Skills - 3 expressions you can use

https://i.ytimg.com/vi/QgnjfkNU_HE/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Conversation Skills - 3 expressions you can use

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills - 3 expressions you can use8:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=QgnjfkNU_HE[/id]

Bình luận