Conversation Skills - Asking Questions

https://i.ytimg.com/vi/cnUGtUE6lkQ/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Conversation Skills - Asking Questions

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills - Asking Questions6:14[id]http://www.youtube.com/watch?v=cnUGtUE6lkQ[/id]

Bình luận