Conversation Skills - Giving your opinion

https://i.ytimg.com/vi/SRvL9J4k490/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Conversation Skills - Giving your opinion

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills - Giving your opinion11:25[id]http://www.youtube.com/watch?v=SRvL9J4k490[/id]

Bình luận