Conversation Skills in English - Hesitation devices - uh... um...

https://i.ytimg.com/vi/swZ3nJo1QaE/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Conversation Skills in English - Hesitation devices - uh... um...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills in English - Hesitation devices - uh... um...4:29[id]http://www.youtube.com/watch?v=swZ3nJo1QaE[/id]

Bình luận