Conversation Skills - The secret to successful socializing

https://i.ytimg.com/vi/y1AAOhi_840/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Conversation Skills - The secret to successful socializing

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills - The secret to successful socializing7:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=y1AAOhi_840[/id]

Bình luận