Conversational English - Adjective Pairs - "Short and sweet", etc.

https://i.ytimg.com/vi/Ox2y4-_aeG4/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Conversational English - Adjective Pairs - "Short and sweet", etc.

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversational English - Adjective Pairs - 5:38[id]http://www.youtube.com/watch?v=Ox2y4-_aeG4[/id]

Bình luận