Conversational English - Asking "How about...?"

https://i.ytimg.com/vi/szc02_MHGX4/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Conversational English - Asking "How about...?"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversational English - Asking 4:00[id]http://www.youtube.com/watch?v=szc02_MHGX4[/id]

Bình luận