Conversational English - How to emphasize your point

https://i.ytimg.com/vi/h1tlEb07UKE/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Conversational English - How to emphasize your point

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversational English - How to emphasize your point5:38[id]http://www.youtube.com/watch?v=h1tlEb07UKE[/id]

Bình luận