Conversational English - How to Generalize

https://i.ytimg.com/vi/-J47Lrs_OXo/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Conversational English - How to Generalize

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversational English - How to Generalize3:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=-J47Lrs_OXo[/id]

Bình luận