Cultural Differences - An Introduction

https://i.ytimg.com/vi/Xp2dEM1jJOM/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Cultural Differences - An Introduction

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Cultural Differences - An Introduction4:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=Xp2dEM1jJOM[/id]

Bình luận