DO & MAKE - How to talk about housework in English

https://i.ytimg.com/vi/9wTgV1g8NJQ/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

DO & MAKE - How to talk about housework in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

DO & MAKE - How to talk about housework in English8:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=9wTgV1g8NJQ[/id]

Bình luận