English Grammar - Are you bored or boring?

https://i.ytimg.com/vi/gyMECXPv1GI/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

English Grammar - Are you bored or boring?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Are you bored or boring?3:31[id]http://www.youtube.com/watch?v=gyMECXPv1GI[/id]

Bình luận