English Grammar - Comparative Adjectives

https://i.ytimg.com/vi/fleok757P90/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

English Grammar - Comparative Adjectives

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Comparative Adjectives9:08[id]http://www.youtube.com/watch?v=fleok757P90[/id]

Bình luận