English Grammar - comparing with LIKE & AS

https://i.ytimg.com/vi/6nDEvB5eWDU/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

English Grammar - comparing with LIKE & AS

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - comparing with LIKE & AS9:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=6nDEvB5eWDU[/id]

Bình luận