English Grammar - The future in the past - 'Was/Were going to'

https://i.ytimg.com/vi/sdL_Y-e-i6E/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

English Grammar - The future in the past - 'Was/Were going to'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - The future in the past - 'Was/Were going to'7:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=sdL_Y-e-i6E[/id]

Bình luận