English Grammar - How to compare: "as cold as ice"

https://i.ytimg.com/vi/4CEmvXbTDNg/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

English Grammar - How to compare: "as cold as ice"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - How to compare: 5:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=4CEmvXbTDNg[/id]

Bình luận