English Grammar - like, would like, be like

https://i.ytimg.com/vi/trKQm1ZXmQ0/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

English Grammar - like, would like, be like

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - like, would like, be like5:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=trKQm1ZXmQ0[/id]

Bình luận