English Grammar - Passed or Past?

https://i.ytimg.com/vi/8WgYyMSmSLM/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

English Grammar - Passed or Past?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Passed or Past?14:07[id]http://www.youtube.com/watch?v=8WgYyMSmSLM[/id]

Bình luận