English Grammar - Present Perfect Simple & Continuous

https://i.ytimg.com/vi/7ZWXtyavnMw/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

English Grammar - Present Perfect Simple & Continuous

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Present Perfect Simple & Continuous9:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=7ZWXtyavnMw[/id]

Bình luận