English Grammar - Present Simple & Present Progressive

https://i.ytimg.com/vi/TDuZNqIeURA/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

English Grammar - Present Simple & Present Progressive

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Present Simple & Present Progressive8:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=TDuZNqIeURA[/id]

Bình luận