English Grammar - Present Simple - YES/NO QUESTIONS

https://i.ytimg.com/vi/zEv1DJuhiWU/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

English Grammar - Present Simple - YES/NO QUESTIONS

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Present Simple - YES/NO QUESTIONS6:14[id]http://www.youtube.com/watch?v=zEv1DJuhiWU[/id]

Bình luận