English Grammar: Reported Speech

https://i.ytimg.com/vi/lu-TZa-ZpGs/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

English Grammar: Reported Speech

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar: Reported Speech8:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=lu-TZa-ZpGs[/id]

Bình luận