English Grammar - Stative Verbs

https://i.ytimg.com/vi/nFdXIenda98/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Grammar - Stative Verbs

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Stative Verbs5:39[id]http://www.youtube.com/watch?v=nFdXIenda98[/id]

Bình luận