English Grammar - "try to do" or "try doing"?

https://i.ytimg.com/vi/e33GLlbpUzM/default.jpg 2013-12-09T13:30:00-08:00

English Grammar - "try to do" or "try doing"?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - 11:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=e33GLlbpUzM[/id]

Bình luận