English Grammar - "I used to" & "I'm used to"

https://i.ytimg.com/vi/ulezklvGaQk/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

English Grammar - "I used to" & "I'm used to"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - 10:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=ulezklvGaQk[/id]

Bình luận