English Grammar & Vocabulary - 'Now' and 'Still'

https://i.ytimg.com/vi/0FGJQP5sE4Y/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

English Grammar & Vocabulary - 'Now' and 'Still'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar & Vocabulary - 'Now' and 'Still'5:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=0FGJQP5sE4Y[/id]

Bình luận