English Grammar - "All" & "Every" - What's the difference?

https://i.ytimg.com/vi/3vn5ESmc9As/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

English Grammar - "All" & "Every" - What's the difference?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - 16:04[id]http://www.youtube.com/watch?v=3vn5ESmc9As[/id]

Bình luận