English Grammar - "I wish..." - Subjunctive

https://i.ytimg.com/vi/-vefS0B1DIY/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

English Grammar - "I wish..." - Subjunctive

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - 5:43[id]http://www.youtube.com/watch?v=-vefS0B1DIY[/id]

Bình luận