English Idioms - BOOT

https://i.ytimg.com/vi/vW_lI_cIyZw/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

English Idioms - BOOT

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Idioms - BOOT8:58[id]http://www.youtube.com/watch?v=vW_lI_cIyZw[/id]

Bình luận