English in the News: Vocabulary of Floods

https://i.ytimg.com/vi/EtyvAiZGWLc/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

English in the News: Vocabulary of Floods

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English in the News: Vocabulary of Floods23:13[id]http://www.youtube.com/watch?v=EtyvAiZGWLc[/id]

Bình luận