English Pronunciation - 4 Common Mistakes

https://i.ytimg.com/vi/nUH5FahU778/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - 4 Common Mistakes

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - 4 Common Mistakes12:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=nUH5FahU778[/id]

Bình luận