English Pronunciation - ABCDEFG - How to say letters!

https://i.ytimg.com/vi/yVrNaXgO77o/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - ABCDEFG - How to say letters!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - ABCDEFG - How to say letters!4:20[id]http://www.youtube.com/watch?v=yVrNaXgO77o[/id]

Bình luận