English Pronunciation - B & V

https://i.ytimg.com/vi/-DRa6-ns-34/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

English Pronunciation - B & V

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - B & V8:49[id]http://www.youtube.com/watch?v=-DRa6-ns-34[/id]

Bình luận