English Pronunciation - CAN & CAN'T

https://i.ytimg.com/vi/eKNRCIlO8QY/default.jpg 2013-12-09T14:05:00-08:00

English Pronunciation - CAN & CAN'T

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - CAN & CAN'T9:02[id]http://www.youtube.com/watch?v=eKNRCIlO8QY[/id]

Bình luận