English Pronunciation - F & V

https://i.ytimg.com/vi/XzHIi8fOnTw/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

English Pronunciation - F & V

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - F & V7:24[id]http://www.youtube.com/watch?v=XzHIi8fOnTw[/id]

Bình luận