English Pronunciation - How to pronounce numbers

https://i.ytimg.com/vi/Xw1EdCN8Fy4/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - How to pronounce numbers

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - How to pronounce numbers6:14[id]http://www.youtube.com/watch?v=Xw1EdCN8Fy4[/id]

Bình luận