English Pronunciation - P & B

https://i.ytimg.com/vi/g9zgE5tsFx8/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - P & B

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - P & B6:29[id]http://www.youtube.com/watch?v=g9zgE5tsFx8[/id]

Bình luận