English Pronunciation - S & SH

https://i.ytimg.com/vi/ot83fx4_Vzk/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - S & SH

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - S & SH7:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=ot83fx4_Vzk[/id]

Bình luận