English Pronunciation - Th & S

https://i.ytimg.com/vi/LTIGndXwCXk/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - Th & S

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - Th & S8:42[id]http://www.youtube.com/watch?v=LTIGndXwCXk[/id]

Bình luận