English Pronunciation - Words ending with ION

https://i.ytimg.com/vi/FU9-fcvq94w/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Pronunciation - Words ending with ION

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Pronunciation - Words ending with ION6:51[id]http://www.youtube.com/watch?v=FU9-fcvq94w[/id]

Bình luận