English Slang - Text messaging: LOL WTF BRB and more!

https://i.ytimg.com/vi/VhWUcRaMJwI/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Slang - Text messaging: LOL WTF BRB and more!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Slang - Text messaging: LOL WTF BRB and more!9:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=VhWUcRaMJwI[/id]

Bình luận